Жер учаскесiн айырбастау

ШАРТЫ

 

<шартты жасау орны және күнi жазбаша >

 

Бiз, азамат <1-Тарап> мына мекен-жайда: ____________________ тұратын, жеке куәлiгi N____________________, ____________________ берiлген,
және азамат <2-Тарап> мына мекен-жайда: ____________________тұратын, жеке куәлiгi N ____________________, ____________________берiлген, төмендегiлер туралы осы шартты жасадық:

1. Осы шарт бойынша азамат <1-Тарап> меншiк құқығындағы (бұдан әрi мәтiн бойынша 1-Учаске) (жылжымайтын мүлiк объектiсi бар немесе жоқ) осы шартқа қоса берiлген жоспар (сызба) шегiндегi жер учаскесiн <2-Тарап> меншiк құқығындағы (бұдан әрi мәтiн бойынша 2-Учаске) (жылжымайтын мүлiк объектiсi бар немесе жоқ) осы шартқа қоса берiлген жоспар (сызба) шегiндегi жер учаскесiне айырбастады.

2. Азамат <1-Тарап> тиесiлi айырбасталатын 1-Учаскенiң алаңы __________, кадастр N __________, <қала, аудан, жердi пайдалану мақсаты > орналасқан, <пайдалану мақсаты> үшiн берiлдi (сатып алынды). Жердiң нормативтiк бағасы осы шартқа қоса берiлген актiге сәйкес <теңге сомасын> құрайды.

1-Учаскедегi фйырбасталатын жерде орналасқан жылжымайтын мүлiк құны осы шартқа қоса берiлген құрылыс, үй-жай және ғимараттарды бағалаудың жиынтық ведомосына сәйкес <теңге сомасын> құрайды.

3. . Азамат <2-Тарап> тиесiлi айырбасталатын 2-Учаскенiң алаңы __________, кадастр N __________, <қала, аудан, жердi пайдалану мақсаты ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге