Маркетингтiк қызмет көрсету

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Орындаушы" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Тапсырыс берушi" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушiнiң тапсырмасы бойынша 1-қосымшада көрсетiлген тауарларды сатып алу нарығын маркетингтiк зерделеу бойынша қызметтер көрсетуге мiндеттенедi.

1.2. Маркетингтiк зерделеу мақсаты осы 1-қосымшада көрсетiлген тауарларды Қазақстан Республикасының солтүстiк-батыс аймағындағы тұтыну нарығындағы тұтыну сұраныстарын айқындау болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Осы шартқа қол қойған сәттен бастап _____ күн iшiнде Тапсырыс берушi Орындаушыға 1-қосымшаға, сондай-ақ техникалық құжаттамаға және осы тауарлар бойынша жарнама материалдарына сәйкес ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге