ДЕЛДАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ

     

<заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні мен нөмірі, кім тіркеді>, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталады, <жарғының, ереженің, 200__жылғы "__"_____№____сенімхаттың> негізінде іс-әрекет ететін <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөні> арқылы, және бұдан әрі "Делдал" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні және нөмірі, кім тіркеді немесе жеке тұлғаның аты-жөні, азаматтығы, резиденттігі, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні>, төмендегілер туралы осы Шартты жасады.

 

 

1. Шарттың мәні

Тапсырыс беруші тапсырады, ал Делдал осы шартта көзделген жағдайларда, мерзімде

____________________________________________________________________________

( делдалдық қызметтің мазмұны)

өзіне міндеттеме алады.

 

2. Тапсырыс берушінің міндеттері

 

2.1.    Делдалдың қызметтерін осы шартта көрсетілген мөлшерде және мерзімде төлеу.

2.2.    № ___ қосымшаға сәйкес қызмет көрсету үшін қажет ақпаратты Делдалға ұсыну.

2.3.    Делдалдың ұсыныстарын олар ұсынған күннен бастап _______ мерзімде қарау, олар бойынша жазбаша қорытынды беру.

2.4.    Тапсырыс берушінің ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге