Жеткiзу

ШАРТЫ


<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жеткiзушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   200__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Сатып алушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Жеткiзушi Сатып алушының меншiгiне осы шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген тауарларды, осы шартта көрсетiлген мерзiмде беруге, ал Сатып алушы көрсетiлген тауарларды қабылдауға және осы шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлеуге мiндеттенедi.

1.2. Жеткiзу заты бұдан әрi «Тауарлар» деп аталатын мынадай тауарлар болып табылады:

1.2.1. <атауы>, бұдан әрi "№ 1-Тауар " деп ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге