Жарнама өнiмiне (жұмыстарына, қызмет көрсетулерге)

ШАРТ

  

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Жарнама берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Жарнама жасаушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

Жарнама берушi тапсырады, ал Жарнама жасаушы осы шартта көзделген талаптарда және көлемде <өнiмнiң, қызметтiң атауы> жарнамалау жөнiндегi жұмыстарды орындауға мiндеттенедi.

2. Жарнама жасаушының мiндеттерi

Жарнама жасаушы мынадай жұмыстарды өзiнiң мiндетiне алады:

2.1. Жарнамаланатын бұйымдардың саны мен сапасын көрсете отырып, өнiмдi жарнамалау жөнiндегi жұмыстың жан-жақты бағдарламасын шартқа қол қойған күннен бастап ___ күн iшiнде Жарнама берушiге бекiтуге ұсынады. Бағдарлама бекiгеннен кейiн осы шарттың ажырамас бөлiгi болып ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге