Жобалау-зерттеу жұмыстарын орындау

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Мердiгер" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20__жылғы "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Тапсырыс берушi" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Тапсырыс берушi тапсырады, Мердiгер өзiне мынадай жұмыстарды орындауды қабылдайды : ____________________.

1.2. Орындалатын жұмысқа ғылыми, техникалық, экономикалық және басқа талаптар жұмыстарды орындаудың техникалық тапсырмасында берiледi және ол осы шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады.

1.3. Жұмыстың жекелеген кезеңдерiнiң атауы және мерзiмдерi осы шарттың ажырамас бөлiгiн құрайтын күнтiзбелiк жоспарда ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге