Ақылы қызмет көрсету шарты

_________ж.                                                  №___                                      «__»________200  ж.

______________________________________________________________________________     (заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылу күні,

_______________________________________________________________________________________________________    
    тіркеу туралы куәлік, тіркеу күні мен нөмірі, кім тіркелді)

__________________________________________________________ негізінде әрекет ететін
                            ( «_»___200_ж. №__ жарғы, ереже, сенімхаттың)

________________________________________ тұлғасында бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын
     (лауазымы, тұлғаның аты-жөні, келісімге қол қоятын)

және_______________________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылу күні, тіркеу туралы куәлік, тіркеу күні мен нөмірі, кім тіркелді немесе жеке тұлғаның аты-жөні, азаматтығы, резиденттігі, жеке куәліктің нөмері және күні)

бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, төмендегiдей келiсiм жасады

1. Шарттың мәні

     1.1. Ақылы қызмет көрсету туралы келісім бойынша Орындаушы Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша осы келiсiмнiң 1.2-тармағында көрсетiлген қызметтерді көрсетуге міндеттенеді ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге