ЗАЕМ ШАРТЫ (НҰСҚАЛЫҚ)

<Заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiк, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi> бұдан әрi "Заем берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20___ж."___"__________ N_____ сенiмхаттың> негiзiнде әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы және <заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi немесе жеке тұлғаның атауы, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi> бұдан әрi "Заемшы" деп аталады, мыналар жайында осы шартты жасады.

1. Заем берушi Заемшыға  20___ж. "___"__________ (жазумен) <санмен, жазумен> теңге сомасында ҚР валютасымен қолма-қол заем бередi, ал Заемшы оның көрсетiлген соманы алғанын растайтын  20___ж. "___"__________ (жазумен) қол қойылған қолхат бередi және осы шартта көзделген мерзiмде және талаптармен заем сомасын қайтаруға мiндеттенедi.  

2. Заемшы қол қойған 20___ж. "___"__________қолхат шарттың ажырамайтын бөлiгi болып табылады.

3. (Нұсқа) Заем _____  айдың iшiнде  __________ қ. сатып алуға мақсатқа арналып берiледi (мәртебелi ауданда, орталықта, жасыл аймақта, вокзал жанында және т.с. немесе Заемшының таңдауы бойынша  (пәтер) жалпы алаңы кемiнде  _____ шаршы метр немесе құны     ____________________ теңгеден қымбат емес/арзан).

4. Заемшы Заем берушiнiң заем сомасын мақсатты пайдаланылуын бақылауды ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге