Форма - 017 Уведомление о получении денег и (или) иного имущества из иностранных источников

Нысан - 017 Шет мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік алғаны туралы мемлекеттік кірістер органына хабарлама