Форма - 019 Сведения, представляемые в уполномоченный орган

Нысан - 019 Уәкілетті органдарға ұсынылатын мәліметтер