Отчетность о произведенных операциях с товарами, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, а также товарами, изготовленными (полученными) из таких товаров

Еркін қойма кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлармен, сондай-ақ осындай тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлармен жүргізілген операциялар туралы есептілік