На получение справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов

Қазақстан республикас ындағы көдерден алынған кірістері және ұстап қалған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтаманы алуға салықтық өтініш