О регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость

Қосылған құң салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш