Книга учета наличных денег

Қолма қол ақшаны есепке алу кітабы