КО-5 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств и их эквивалентов

КО-5 Кассир қабылдаған және берген ақша қаражаттары мен олардың баламаларын есепке алу кітабы