По учету уменьшения размера требования к должнику в связи с прощением безнадежной задолженности по кредиту (займу) и вознаграждению по нему + Правила заполнения

Кредит (қарыз) және ол бойынша сыйақы бойынша үмiтсiз берешекті кешіруге байланысты борышкерге қойылатын талаптың мөлшерін азайтуды есепке алу бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері