По учету доходов, в том числе полученных путем безналичных расчетов + Правила заполнения

Табыстарды, соның ішінде қолма-қол жасалмайтын есеп айырысу арқылы алынған, есепке алу бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері