По учету налоговых обязательств по плате за эмиссии в окружающую среду и плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников + Правила заполнения

Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақымен қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша салық міндеттемелерін есепке алу бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері