Отчет о движении денежных средств (МСФО МСБ)

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп