Бухгалтерский баланс 1-Б (баланс)

Бухгалтерлік баланс 1-Б (баланс)