Бухгалтерский баланс (НСФО)

Бухгалтерлік баланс (ҰҚЕС)