Бухгалтерский баланс при реорганизации отчетный период ФО-6

Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс ҚЕ-6