Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования ФО-3

Қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемелердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп ҚЕ-3