По обороту в виде остатков товаров для целей исчисления налога на добавленную стоимость + Правила заполнения

Қосылған құн салығын есептеу мақсаттары үшін тауарлар қалдықтары түрінде айналым бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері