По определению стоимостных балансов групп (подгрупп) фиксированных активов и последующим расходам по фиксированным активам + Правила заполнения

Тіркелген активтер топтарының (кіші топтарының) құндық теңгерімдерін айқындау және тіркелген активтер бойынша кейінгі шығыстар бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері