По суммам управленческих и общеадминистративных расходов юридического лица-нерезидента, отнесенным на вычеты его постоянным учреждением в Республике Казахстан + Правила заполнения

Резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі шегерімге жатқызған басқарушылық және жалпы әкімшілік шығыстарының сомалары бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері