По применению инвестиционных налоговых преференций + Правила заполнения

Инвестициялық салық преференцияларын қолдану бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері