ПРОТОКОЛ заседания комиссии об исчислении стажа работы по специальности, установлении надбавки за работу в Вооруженных силах Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдері мен мекемелерінің азаматтық персоналы, қазыналық кәсіпорындарының жұмыскерлері үшін мамандығы бойынша жұмыс өтілін есептеу және Қазақстан Республикасының Қарулы